Fallback-banner: Infrastruktur

Energisentraler

Enwa PMI utfører totalentrepriser på fjernvarme- og fjernkjølesentraler

Avdelingen for Energisentraler utfører totalentrepriser på fjernvarme- og fjernkjølesentraler, herunder:

 • Prosjektering
 • 3D modellering
 • Prefabrikkering
 • On-site montasje
 • Rørtekniske arbeider
 • Elektrotekniske arbeider
 • Automasjonstekniske arbeider
 • Infrastruktur fjernvarme- og fjernkjølerør
 • Grunnarbeider og V/A

Enwa PMI har gjennomført en rekke maskin & rørentrepriser på alle typer varmesentraler de siste årene. Vår spesialitet er prefabrikkering og montering av kjelrør i større dimensjoner. Vi har erfarne prosjektledere og meget dyktig fagpersonell som sørger for at prosjektene blir levert med god kvalitet og innen avtalt tid. Vi håndterer alle typer prosjekter fra mindre serviceoppdrag og ombygninger til større rørentrepriser med krav om CE-merking til varmesentraler for fjernvarme eller industrien.

 • Sertifiserte sveiseprosedyrer
 • Sertifisert rørsveising sort og rustfritt stål
 • CE-merking av rørsystemer iht. PED-direktivet
 • Innkjøp armatur og utstyr
 • Prefabrikkering av rørspools i sort stål og/eller rustfritt/syrefast
 • Montering, ombygninger, riving
 • Service og vedlikehold
 • Stålarbeider (repos, rekkverk, rammer, oppheng) 
 • Prosjektering og tegningsoppdrag

Kontakt info

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.