Energy & Water

Enwa PMI is one of Norway’s leading contractors with regard to water treatment and district heating. 

Enwa PMI utfører totalentrepriser, maskinentrepriser og rørentrepriser på vannbehandlingsanlegg og andre tekniske installasjoner. 

Vi leverer komplett fjernvarmeprosjekter inkludert prosjektering, grunnarbeider og rørtekniske arbeider. 

Enwa PMI utfører mekaniske entrepriser og rørentrepriser på fjernvarmesentraler og fyrhus.

Enwa PMI utfører totalentrepriser på fjernvarme- og fjernkjølesentraler

Levering av komplette ledningsanlegg

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.