You are here: Startsida / Contractor / Heating plants / Maskin og rørentrepriserMaskin og rørentrepriser

Enwa PMI utfører mekaniske entrepriser og rørentrepriser på fjernvarmesentraler og fyrhus.

Enwa PMI har gjennomført en rekke maskin & rørentrepriser på alle typer varmesentraler de siste årene. Vår spesialitet er prefabrikkering og montering av kjelrør i større dimensjoner. Vi har erfarne prosjektledere og meget dyktig fagpersonell som sørger for at prosjektene blir levert med god kvalitet og innen avtalt tid. Vi håndterer alle typer prosjekter fra mindre serviceoppdrag og ombygninger til større rørentrepriser med krav om CE-merking til varmesentraler for fjernvarme eller industrien.

  • Sertifiserte sveiseprosedyrer
  • Sertifisert rørsveising sort og rustfritt stål  
  • CE-merking av rørsystemer iht. PED-direktivet
  • Innkjøp armatur og utstyr
  • Prefabrikkering av rørspools i sort stål og/eller rustfritt/syrefast
  • Montering, ombygninger, riving
  • Service og vedlikehold
  • Stålarbeider (repos, rekkverk, rammer, oppheng)  
  • Prosjektering og tegningsoppdrag

Avdelingsleder energisentral

Jørgen Arnesen

+47 33 48 80 63

+47 915 17 336

(Remove SPAMFILTER from the address)

Sellicha

Enwa PMI er godkjent i Sellicha


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.